Zobrazit hlavní menu

Mravenečci - Režim dne

PROVOZ TŘÍDY
6:00 - 16:00 h

REŽIM DNE – Třída Mravenečci

6:00 – 8:30

 • příchody dětí (do 8:00 h)
 • spontánní hry
 • individuální a skupinové výchovně-vzdělávací činnosti
 • komunitní kruh
 • ranní cvičení
 • úklid

8:30 – 9:45

 • hygiena, dopolední svačina
 • individuální a skupinové výchovně-vzdělávací
 • činnost
 • spontánní hry
 • příprava na pobyt venku

9:45 – 11:45

 • pobyt venku
 • výchovné činnosti v přírodě
 • převlékání, hygiena, příprava na oběd

11:45– 12:15

 • oběd
 • hygiena, příprava na odpočinek
 • odchody dětí

12:15 – 14:15

 • čtení nebo poslech pohádky, relaxační hudby
 • odpočinek (předškolní děti mají dle individuálních potřeb dobu odpočinku zkrácenu)

14:15 – 14:45

 • hygiena
 • svačina

14:45 – 16:00

 • spontánní hry
 • individuální a skupinové činnosti
 • v letních měsících pobyt na školní zahradě
 • odchody dětí

Stanovený základní denní režim je flexibilní, může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, vykonávaných činností, v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Režim dne zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu je upraven v provozním řádu MŠ.

Vydáno: 14. 06. 2020 | Naposled upraveno: 02. 07. 2020 | Autor: Škola Škola